Wideo

Aktualności

22 stycznia 2023

160. rocznica Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe to jeden z najważniejszych zrywów polskiego narodu przeciw zaborcy rosyjskiemu po utracie przez Polskę niepodległości w 1795 roku. 22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił rozpoczęcie powstania w Królestwie Polskim, a 1 lutego na Litwie. Powstanie objęło całe Królestwo Kongresowe oraz tzw. ziemie zabrane i było najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym – aż do jesieni 1864 roku. …

Kontynuuj czytanie

Więcej wydarzeń