1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski.

Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy

po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem.

W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków. Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej

dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej.

Musimy pamiętać o ich niezłomnej postawie, szczerym patriotyzmie, poświęceniu i ofierze życia.

Z ich dokonań wyrastała niepodległa Rzeczypospolita. Oddajmy im wspólnie hołd.

Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!