Powstanie Styczniowe to jeden z najważniejszych zrywów polskiego narodu przeciw zaborcy rosyjskiemu po utracie przez Polskę niepodległości w 1795 roku.

22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił rozpoczęcie powstania w Królestwie Polskim, a 1 lutego na Litwie. Powstanie objęło całe Królestwo Kongresowe oraz tzw. ziemie zabrane i było najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym – aż do jesieni 1864 roku. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek, a przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tys. osób.

Pamiętamy!