Podczas 13. posiedzenia Senatu, Izba podjęła dwie uchwały – w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu oraz w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw stanowiących wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także przyjęła dziesięć ustaw.

Projekt uchwały dot. 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu przygotowała senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, której członkiem jest senator Maciej Łuczak. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy senatorowie.

Uchwała przypomina o przypadającej w 2016 r. 80. rocznicy deportowania przez władze Związku Sowieckiego ludności polskiej z terenów przygranicznych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej do Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Jej zadaniem jest upamiętnienie tamtych wydarzeń z zaznaczeniem, że na państwie polskim spoczywa obowiązek umożliwienia rodakom powrotu do kraju.

Planowo wymazana z kart podręczników i dyskursu publicznego tragedia Polaków na całym terytorium Związku Sowieckiego mająca miejsce w latach trzydziestych XX wieku powinna stać się trwałym elementem polskiej pamięci zbiorowej, co stanowi zadanie dla wszystkich władz publicznych

—głosi uchwała.

ipn

Źródło: IPN