9 kwietnia 2021

Przeddzień 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej

W przeddzień 11. rocznicy tragedii pod Smoleńskiem wraz z Przewodniczącym Rady Podregionu Pabianice NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Górnym, złożyłem kwiaty na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabianicach, pod płytą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

Kontynuuj czytanie
9 kwietnia 2021

Fundusz Inwestycji Lokalnych

W dniu 8 kwietnia br. wraz z Posłem Markiem Matuszewskim uczestniczyłem w konferencji poświęconej nowej inwestycji sportowej w Gminie Głowno. Inwestycja dotyczy budowy nowoczesnego stadionu sportowego, który będzie służył mieszkańcom Gminy. Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln zł.

Kontynuuj czytanie
18 marca 2021

Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski, ma na celu wyłonienie Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący …

Kontynuuj czytanie