W październiku 2015 roku Maciej Łuczak został wybrany w wyborach bezpośrednich na Senatora RP.  Startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 26, do którego należą powiaty: pabianicki, łaski i zgierski. Kandydat PiS zdobył 42,98 % głosów, pokonując faworyta, senatora trzech kadencji – Andrzeja Owczarka z Platformy Obywatelskiej (40,32%). Pokonany został też przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego – Wojciech Brzeski (16,70%).

Maciej Łuczak 12 listopada odebrał od wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej – Wiesława Kozielewicza zaświadczenie o wyborze. Tego samego dnia podczas pierwszego posiedzenia Senatu złożył ślubowanie.

 

Łuczak-Senat-2

19 listopada, podczas drugiego posiedzenia Senatu, Maciej Łuczak został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Przedmiotem działania komisji są: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, migracja obywateli polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą.

Senator z Pabianic jest też członkiem Komisji Środowiskowej. Przedmiotem działania komisji są: ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.