✔ Dziś wraz z Posłem Markiem Matuszewskim uczestniczyłem w konferencji poświęconej nowej inwestycji sportowej w Gminie Pabianice.
✔ Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej.
✔ Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 1 750 000,00 zł.