W Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach w dniu 12 kwietnia, odbyły się IV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.

Mistrzostwa zostały przygotowane przez pabianickich wolontariuszy pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Grabarz – prezes pabianickiego PCK.

W zawodach wzięło udział łącznie 14 drużyn (5-osobowych), które zostały podzielone na szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.

Drużyny musiały poradzić sobie z zadaniami przygotowanymi na 14-stu stacjach, które znajdowały się na terenie szkoły.

Pomimo wyrównanej walki, ostatecznie laureatami zostali:

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce uczniowie z Gimnazjum w Piątkowisku,

II miejsce uczniowie z Gimnazjum z Dłutowa,

III miejsce uczniowie z Dobronia.

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce II Liceum Ogólnokształcące z Pabianic,

II miejsce Zespół Szkół nr 2 z Pabianic,

III miejsce I Liceum Ogólnokształcące z Pabianic.

W imieniu Senatora RP Macieja Łuczaka, puchar zwycięskiej drużynie z II LO, wręczyła Małgorzata Grzesiak – Cieślak, dyrektor biura senatorskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!