W dniu 25 lutego br., Senator RP Maciej Łuczak, uczestniczył w przekazaniu i poświęceniu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jerwonicach.

To już kolejne auto dla OSP w powiecie pabianickim, które zostało pozyskane, dzięki pomocy Senatora RP Macieja Łuczaka.

Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem przez nasze Ochotnicze Straże Pożarne.

Senator RP

Maciej Łuczak