Serdecznie zapraszam dzieci rolników na kolonie letnie w Poroninie w terminie:

30 lipca – 8 sierpnia 2020 r.

 

Koszt: 600 zł (dla dzieci, których co najmniej jeden z opiekunów podlega ubezpieczeniu w KRUS).

W przeciwnym wypadku koszt 1100 zł.

 

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć do 10.07.2020 r. :

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
  2. Wypełnioną ankietę,
  3. Oryginał zaświadczenia z KRUS,
  4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie dokumenty dostępne w załączeniu należy wypełniać niebieskim długopisem.

 

Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież do 16. roku życia.

 

 

Informacje i zapisy:

Biuro Senatora RP Macieja Łuczaka

ul. Stary Rynek 6, 95-200 Pabianice

tel. 518 646 999