Zapraszam dzieci i młodzież na kolonie letnie do Pensjonatu ,,Małgorzata” w Poroninie.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Istnieje możliwość uczestnictwa młodzieży do 18 roku życia, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenia rodzica/opiekuna.
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
    Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Koszt całego turnusu z dojazdem dla ubezpieczonych w KRUS – 500, 00 zł

Koszt całego turnusu dla pozostałych – 1.200, 00 zł

Wypoczynek zorganizowany:
– w Ośrodku „Małgorzata” w Poroninie

   w terminie:   25.06.17 – 08.07.17 r.

Wyjazd uczestników odbędzie się w dniu 25. 06. 2017 r. (godzina wyjazdu zostanie podanie w późniejszym terminie) z Pabianic, Widawy i Poddębic.

Kontakt:

pabianice@senatorluczak.pl

tel. 518-646-999

Serdecznie zapraszam

Senator RP

Maciej Łuczak

Dokumenty: