Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na kolonie letnie do dwóch pięknych miejscowości: Poronina i Jastrzębiej Góry.

1. Jastrzębia Góra – ,,Ośrodek Wczasowy ZIBI”.

Termin: 22.06 – 03.07.2019 r., koszt wyjazdu: 600 zł

(dla dzieci, których przynajmniej jedno z opiekunów podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS)

2. Poronin – ,,Sieczka Andrzej. Wynajem pokoi”.

Termin: 17.07 – 28.07.2019 r., koszt wyjazdu: 600 zł

(dla dzieci, których przynajmniej jedno z opiekunów podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS

ORGANIZATOR: POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW I  NASION ROLNICZYCH w ŁODZI 

WARUNKI NIEZBĘDNE

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej podpisane niebieskim długopisem.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych- obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS.Proszę o dopilnowanie, aby zaświadczenia były wystawione na rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające sytuację). Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, zobowiązani są do przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie z KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu lub pobiera rentę, czy emeryturę.
  3. Złożenie pełnej dokumentacji.

PEŁNA DOKUMENTACJA

  1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu pełnemu ubezpieczeniu.
  2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (poniżej do pobrania) – uzupełniona i podpisana przez rodzica, na którego zostało wystawione zaświadczenie z KRUS.
  3. Oświadczenia uzupełnione i podpisane przez rodzica (poniżej, do pobrania).
  4. RODO – popisane czytelnie przez rodzica (poniżej, do pobrania).
Proszę o podpisywanie ww. dokumentów czytelnie.
DOKUMENTY I WPŁATY
1. Jastrzębia Góra do 27 maja 2019 roku
2. Poronin do 27 maja 2019 roku
Dokumenty i wpłaty należy składać w biurze Senatora RP Macieja Łuczaka w Pabianicach ul. Stary Rynek 6  od. pon. do pt. w godz. 8.30-16.00.