Pamięć o historii jest częścią naszej tożsamości. 1 sierpnia 1944 roku wielu ludzi odważnie chwyciło za broń i dzielnie walczyło w imię odzyskania niepodległej Polski. Powstanie warszawskie było aktem odwagi i wiary w zwycięstwo. Walczący pragnęli wolności nie tylko dla siebie, ale i przyszłych pokoleń.

W tym roku obchodzić będziemy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dla uczczenia tego heroicznego pokolenia Polaków, zapraszam dzieci i młodzież z mojego okręgu wyborczego (powiaty: pabianicki, łaski i zgierski) do udziału w konkursie plastycznym pn. „Powstanie warszawskie”.

 

Regulamin konkursu plastycznego 

„Powstanie warszawskie” (2020)

 

Cele konkursu

 1. Kształtowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz uzdolnień plastycznych uczestników.

Założenia organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Łuczak oraz jego biuro senatorskie w Pabianicach.
 2. Konkurs prowadzony jest w okręgu wyborczym Senatora RP Macieja Łuczaka, czyli w powiatach: pabianickim, łaskim oraz zgierskim.
 3. W konkursie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież z ww. okręgu.

Rozpowszechnianie idei konkursu

 1. Informacje o konkursie są publikowane:
 • na stronie internetowej Senatora Macieja Łuczaka: www.senatorluczak.pl,
 • na profilu Senatora na Facebook’u: https://www.facebook.com/senatorluczak/,
 • a także w jego biurze senatorskim w Pabianicach.
 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są przesłać prace konkursowe do Biura Senatora RP Macieja Łuczaka (ul. Stary Rynek 6, 95-200 Pabianice) wraz z załącznikami.
 2. W przypadku braku spełnienia jakichkolwiek niezbędnych kryteriów prace konkursowe nie zostaną poddane ocenie.

Przebieg konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formacie A4 nt. powstania warszawskiego. Uczestnicy wykonują prace samodzielnie na sztywnym papierze. Pełna dowolność, co do techniki i środków potrzebnych do wykonania.
 2. Każda praca plastyczna na odwrocie musi zawierać wypełnioną metryczkę pracy (załącznik nr 3).
 3. Odpowiednio opisaną pracę plastyczną, należy wraz z załącznikami włożyć do przezroczystej koszulki na dokumenty bądź złączyć spinaczem biurowym (nie spinać i nie sklejać w sposób trwały).
 4. Tak przygotowane prace konkursowe placówki oświatowe przesyłają w zbiorczej kopercie lub dostarczają osobiście do Biura Senatora RP Macieja Łuczaka (ul. Stary Rynek 6, 95-200 Pabianice).
 5. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 • samodzielność pracy,
 • kreatywność autora,
 • estetyka pracy,
 • zgodność pracy z tematem.
 1. Organizatorzy wraz z powołanym Jury ocenią prace i spośród nich wyłonią trzy najlepsze; dodatkowo istnieje możliwość wyróżnienia niektórych prac.
 2. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji.
 3. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną publikację oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
 4. Prace konkursowe będą przechowywane przez organizatorów do czasu ogłoszenia wyników. Po upływie tego czasu prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom.

Terminarz konkursu

 1. Dostarczenie prac konkursowych wraz z załącznikami do Biura – do dn. 27.07.2020 r.
 2. Ocena prac konkursowych – do dn. 31.07.2020 r.
 3. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na ww. stronach internetowych Organizatora – do dn. 31.07.2020 r.
 4. Po zakończeniu konkursu pracownicy biura skontaktują się telefonicznie z rodzicami nagrodzonych uczestników i indywidualnie ustalą terminy spotkań z laureatami.

Nagrody

 1. Nagrody ustala, funduje i wręcza Senator RP Maciej Łuczak.
 2. W konkursie przyznane będą trzy nagrody główne oraz ewentualne wyróżnienia.
 3. Nagrody będą miały charakter rzeczowy; dodatkową może być publikacja prac.
 4. Twórcy prac zgadzają się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych w wydruku i formie elektronicznej bez wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje: Biuro Senatora RP Macieja Łuczaka, ul. Stary Rynek 6, 95-200 Pabianice, tel. 518-646-999, e-mail: pabianice@senatorluczak.pl