Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski, ma na celu wyłonienie Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r.

Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Sołtysów.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.