Senator RP Maciej Łuczak złożył oświadczenie skierowane do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z prośbą o uregulowanie ustawy o OZE z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Do Biura Senatora RP Macieja Łuczaka zgłosili się przedstawiciele Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. Ich postulaty dotyczyły nowelizacji ustawy o OZE. Według inwestorów powinien zostać przywrócony obowiązek odkupu całej wyprodukowanej energii po cenach ustalonych przez URE, ponieważ jak podkreśla Senator takie działanie ustabilizowałoby aktualną sytuację finansową stowarzyszenia. Ważne jest również uregulowanie kwestii zielonych certyfikatów. Oprócz powyższych Senator proponuje ustalenie stałej ceny energii z OZE.

Oświadczenie umotywowano trudnością w przebiciu się małych przedsiębiorstw na tle dużych koncernów oraz trudną sytuacją finansową stowarzyszenia, wywołaną zmianami w ustawie.

Poniżej oświadczenie Senatora oraz odpowiedź Ministerstwa Energii w opisanej sprawie:

oświadczenie – energia wiatrowa

odpowiedź energia wiatrowa