W dniu 11 lutego br., w sali OSP w Piątkowisku odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Celem spotkania było omówienie działalności OSP w Piątkowisku za ubiegły rok, oraz przedstawienie planów na rok 2017.

Jednak głównym punktem zebrania była kwestia pomocy udzielonej przez Senatora RP Macieja Łuczaka w pozyskaniu środków finansowych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do zwalczania skażeń chemiczno – ekologicznych marki Peugeot Boxer oraz jego prezentacja.