Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia ustosunkował się do pisma złożonego przez Macieja Łuczaka i innych senatorów, którzy zwrócili się o pilną interwencję dotyczącą zmian prawnych dotyczących produkcji i sprzedaży dopalaczy.

Poniżej pełna treść odpowiedzi: