Senatorowie RP wystosowali oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o pilną interwencję dotyczącą zmian prawnych dotyczących produkcji i sprzedaży dopalaczy.

Do biur senatorskich dociera coraz więcej sygnałów dotyczących nieskutecznych działań związanych ze zwalczaniem tego śmiertelnego procederu. Poniżej znajduje się pełne oświadczenie.