Senator Maciej Łuczak uczestniczył w delegacji, która wzięła udział w uroczystym otwarciu Domu Polskiego w Barze oraz spotkaniach z Polakami w Kamieńcu Podolskim.

Delegacja pod przewodnictwem Bogdana Borusewicza, wicemarszałka Senatu RP, gościła na Ukrainie w dniach 20-23 maja. Plan wizyty był bardzo napięty. Otwarcie Domu Polskiego zaplanowano na 21 maja. Od rana delegacja złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego, która znajduje się w Winnicy na Podolu. Następnie odbyło się spotkanie z przewodniczącym Obwodowej Administracji Państwowej Walerijem Korowijem, przewodniczącym Rady Obwodowej Anatolijem Olejnikiem oraz prezydentem Winnicy Serhijem Morgunowym.

Później przedstawiciele polskiego Senatu przejechali do Baru, gdzie zostali przywitani przez członków polskiej organizacji – Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich.

Przed oficjalnym otwarciem Domu Polskiego odbyła się msza św. w Kościele pw. Świętej Anny w Barze w intencji Rodaków na Podolu, celebrowana przez byłego proboszcza, obecnie rektora Seminarium Ducha Świętego w Worzelu ks. Jana Ślepowrońskiego.

Po inauguracji Domu Polskiego delegacja udała się do Mogiły Żołnierzy Polskich 1920 roku w Barze. Tam nastąpiło złożenie wieńców przed pomnikiem Legionistów.

22 maja polscy Senatorowie gościli w Kamieńcu Podolskim, gdzie spotkali się przedstawicielami organizacji polskich oraz nauczycielami języka polskiego.

Senator Maciej Łuczak jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Przedmiotem działania komisji są: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, migracja obywateli polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą.