9 kwietnia 2021

Fundusz Inwestycji Lokalnych

W dniu 8 kwietnia br. wraz z Posłem Markiem Matuszewskim uczestniczyłem w konferencji poświęconej nowej inwestycji sportowej w Gminie Głowno. Inwestycja dotyczy budowy nowoczesnego stadionu sportowego, który będzie służył mieszkańcom Gminy. Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln zł.

Kontynuuj czytanie
18 marca 2021

Konkurs „SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego”

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski, ma na celu wyłonienie Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący …

Kontynuuj czytanie
19 lutego 2021

DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ

19.02 DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ Jako datę tego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Kontynuuj czytanie
28 stycznia 2021

Program „KLUB”

Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wsparcie finansowe lokalnych środowisk sportowych. #ProgramKlub wspiera kluby sportowe, których celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Na realizację tegorocznej edycji przeznaczone jest 40 mln zł. Kwota dotacji w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji (klub jednosekcyjny), wynosi 10 tys.zł. W …

Kontynuuj czytanie