Maciej Łuczak wspólnie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości zorganizował konkurs mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. Patronat objął Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.

Regulamin konkursu

Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!

 1. CELE KONKURSU

 1. Popularyzacja historii;

 2. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych:

 3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;

 4. Przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny;

 1. TEMATYKA KONKURSU

Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Wyklętych;

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs pod patronatem IPN w Łodzi;

 2. Konkurs pod patronatem medialnym „Naszego Dziennika”;

 3. Adresat konkursu: uczniowie szkół ponadgimazjalnych w powiatach: sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim; opoczyńskim, skierniewickim, rawskim, tomaszowskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, w Piotrkowie Trybunalskim m.npp. i w Skierniewicach m. npp., łódzkim i łódzkim wschodnim;

 4. Organizatorzy konkursu: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Poseł na Sejm RP Waldemar Buda, Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, Senator RP Przemysław Błaszczyk; Senator RP Maciej Łuczak, Senator RP Rafał Ambrozik

 5. Koordynator konkursu: Dorota Więckowska;

 6. Komisja konkursowa w pierwszym i drugim etapie: przedstawiciel parlamentarzystów i dwóch nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły;

 7. Komisja konkursowa w trzecim etapie: przedstawiciel IPN i co najmniej dwóch przedstawicieli parlamentarzystów;

 8. Rodzaj konkursu: trzyetapowy;

 1. Etap pierwszy – szkolny;

 2. Etap drugi – regionalny;

 3. Etap trzeci – finał wojewódzki;

 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

 1. Etap pierwszy – zgłoszone szkoły;

 2. Etap drugi, regionalny – jedna ze szkół z regionu, biorących udział, do uzgodnienia po etapie pierwszym;

 3. Etap trzeci, finał wojewódzki –Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102 w Łodzi;

 1. Pytania:

 1. Etap pierwszy: test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 45 min.);

 2. Etap drugi: test 40 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.);

 3. Etap trzeci: test 50 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.);

 4. Dogrywka w pierwszym, drugim i trzecim etapie: test 10 pytań wielokrotnego wyboru;

 1. Sprawdzanie prac i wyniki – bezpośrednio po oddaniu prac przez uczniów;

 2. Do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani laureaci trzech pierwszych miejsc
  z każdej szkoły;

 3. Do etapu trzeciego zostaną zakwalifikowani laureaci sześciu pierwszych miejsc
  z każdego etapu regionalnego;

 4. W finale, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez, co najmniej dwie osoby przeprowadzana będzie wśród nich dogrywka o nagrodę główną;

 5. W finale, w przypadku uzyskania jednakowych wyników miejsc od drugiego do dziewiątego zostaną przeprowadzone dogrywki;

 6. W dogrywce (w każdym z etapów) w przypadku uzyskania jednakowych wyników, zwycięża osoba, która pierwsza oddała test;

 1. PODZIAŁ NA REGIONY:

I region – powiaty: sieradzki, wieluński, wieruszowski, pajęczański;

II region – powiaty: łaski, zduńskowolski, pabianicki, zgierski;

III region – powiaty: poddębicki, łęczycki, łowicki, kutnowski;

IV region – powiaty: rawski, skierniewicki, Skierniewice m. npp;

V region – powiaty: opoczyński, tomaszowski, radomszczański;

VI region – powiaty: bełchatowski, piotrkowski, Piotrków Trybunalski m. npp;

 1. NAGRODY I etap (w każdej szkole);

 1. Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;

 2. Wszyscy uczestnicy: dyplomy i gadżety;

 1. NAGRODY II etap;

 • Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;

 • Wszyscy uczestnicy: dyplomy i upominki;

 1. NAGRODY III etap:

 • Pierwsze miejsce – tablet

 • Drugie miejsce – tablet

 • Trzecie miejsce – tablet;

 • Miejsca od czwartego do dziewiątego – nagrody książkowe;

 1. WRĘCZENIE NAGRÓD

    1. Pierwszy i drugi etap: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w szkołach;

    2. Finał: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102 w Łodzi;

 1. TERMINY

Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów lub dyrektorzy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015, godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres e-mail:

 • piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);

 • telusrobert.biuro@gmail.com (opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

Zgłoszenie sporządzone w tabeli oraz przesłane w programach Word i PDF musi zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię
i nazwisko opiekuna i dyrektora szkoły wraz z adresem tel./fax i e-mail szkoły oraz telefon kontaktowy i adres mailowy do nauczyciela – opiekuna; Wzór tabeli w załączeniu;

 • Termin konkursu (etap pierwszy):

Od 6 stycznia 2016 – dokładną datę ustalają:

 • P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);

 • P. Sylwia Pręcikowska, tel. 661 975 459; telusrobert@gmail.com (dla powiatów: opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

Termin konkursu (etap drugi) – po zakończeniu etapu pierwszego w każdym
z regionów.
Dokładną datę ustalają:

 • P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);

 • P. Sylwia Pręcikowska, tel. 661 975 459; telusrobert@gmail.com (dla powiatów: opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

Termin konkursu (finał wojewódzki):

 • 7 marca 2016

 1. WYMAGANIA Z ZAKRESU

 1. Wiadomości zawartych na stronach Sejmu i Senatu, (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):

http://www.sejm.gov.pl/

http://www.senat.gov.pl/

 1. Wiadomości zawartych na stronach internetowych (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):

http://www.piotrpolak.pl/

http://www.telusrobert.pl

http://www.wykleci.ipn.gov.pl

http://ipn.gov.pl

 1. Wiadomości zawartych w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych wszystkich autorów – podstawa i rozszerzenie, dotyczących Żołnierzy Wyklętych i czasów, w jakich żyli;

 2. Pozycja książkowa: ,,Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie” Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013; lub inna pozycja o tej tematyce;

 3. Pozycja książkowa: Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989; Warszawa 2011;

 4. Pozycja książkowa: „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Siechury; Społaczny Komitet Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu; Poznań 2015;

 1. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają telefonicznie
  i mailowo:

 • P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);

 • P. Sylwia Pręcikowska, tel. 661 975 459; telusrobert@gmail.com (opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

 1. Wszystkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy;

 2. W konkursie nie mogą brać udziału w/w parlamentarzyści, pracownicy, współpracownicy posłów i ich rodziny, a także pracownicy IPN w Łodzi oraz ich rodziny;

 3. Konkurs – z przyczyn niezależnych od organizatorów – może zostać odwołany lub odbyć się w innym terminie;

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i innego podziału nagród;