Senator Maciej Łuczak złożył pisma do zarządców dróg z apelem o poprawę bezpieczeństwa. 

Pisma trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, do łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

Chodzi o wybudowanie chodnika na DK 71, zwłaszcza na odcinku od ul. Hubala 52 do skrzyżowania z drogą powiatową 3303E (ul. Południowa). Senator podkreśla, że jest to szczególnie niebezpieczny odcinek uczęszczany przez dzieci idące do szkoły. Ostatni potrącony został tam 10-letni chłopiec. Senator wskazuje również potrzebę wybudowania chodnika oraz ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej nr 485 na odcinku.

Apel dotyczy również wprowadzenia zakazu wjazdu ciężkich samochodów (pow. 7 ton) od strony Jadwinina.

Poniżej pisma w opisanych sprawach: