Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wsparcie finansowe lokalnych środowisk sportowych.

#ProgramKlub wspiera kluby sportowe, których celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Na realizację tegorocznej edycji przeznaczone jest 40 mln zł. Kwota dotacji w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji (klub jednosekcyjny), wynosi 10 tys.zł. W przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji (klub wielosekcyjny), wynosi 15 tys.zł.

Otrzymane środki przeznaczone mogą zostać na wynagrodzenie trenera, zakup sprzętu sportowego czy organizację obozu sportowego.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r.

Szczegóły można znaleźć na stronie gov.pl w zakładce Ministerstwo Sportu/Co robimy/Sport/Sport Powszechny/Dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej