Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. W związku z tym Senator RP Maciej Łuczak zaprasza szkoły ze swojego okręgu wyborczego, czyli z powiatów: pabianickiego, łaskiego i zgierskiego do udziału w konkursie „15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje: Biuro Senatora RP Macieja Łuczaka, ul. Stary Rynek 6,
95-200 Pabianice, tel. 518-646-999, e-mail: pabianice@senatorluczak.pl