W dniu 11.03 w moim biurze odbyło się wręczenie nagród w Ogólnopolskim Młodzieżowym

Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, który objąłem patronatem.

Konkurs organizowany przez Oddział PTTK w Pabianicach.

Dziękuję za obecność gościom, a laureatom serdecznie gratuluję.