Julia Staszek ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie pojedzie 30 października br. do Senatu na rozstrzygnięcie konkursu ,,List do taty”.

W dniu 31 sierpnia jury, któremu przewodniczyłem, wybrało list do taty, który weźmie udział w wielkim finale.

Do konkursu zgłosiło się 6 szkół z mojego okręgu wyborczego, zaś uczniów którzy napisali list, ponad 30 – stu.

Przez całe wakacje czytaliśmy listy, nie wiedząc który mamy wybrać, ponieważ według nas wszystkie listy zasługują na I miejsce. Niestety, zobligowani byliśmy wybrać tylko jedną prace, którą przesłaliśmy do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Teraz, powołane przez Komisję jury dokona oceny i wybierze jedną pracę, która wygra spośród wszystkich. Oczywiście, kibicujemy naszej Julii.

Po przeczytaniu listów doszliśmy do wniosku, że idea przeprowadzania tego typu konkursów jest trafna. Warto podkreślać rolę ojca w życiu dziecka, ponieważ jest ona zbyt często niedoceniana przez otoczenie. Przy okazji konkursu szkoły, które zgłosiły chęć uczestnictwa zobligowane były do przeprowadzenia wykładów nt.: „Rola ojca w życiu dziecka i w rodzinie”. Dzięki temu zrozumieliśmy, że najważniejsze role w życiu codziennym pełniom matki, a dzięki tej inicjatywie dzieci mogły skupić się na chwilach spędzonych tylko z tatą. Niewątpliwie poczuli się oni docenieni i dowartościowani, ale również mogli spojrzeć na świat oczami swoich pociech – zastanowić się, co jest dla nich najważniejsze, jak lepiej godzić życie rodzinne z pracą zawodową aby umacniać więzi z najbliższymi. Cały proces sprzyjał szerzeniu i budowaniu harmonii rodzinnej w procesie wychowawczym dzieci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. W załączeniu finałowa praca Julii Staszek, zachęcamy do jej przeczytania.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Senator RP Maciej Łuczak