W tę noc świętą każda rodzina

czeka aż narodzi się Boża Dziecina.

Jest to czas wiary, pełen miłości

Radość i szczęście w każdym domu gości

To On, to Jezus, to maleńkie Dziecię

Niech Wam da wszystko, co najlepsze na świecie!

Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Maciej Łuczak

Senator Rzeczypospolitej Polskiej